Syarat Penggunaan

Selamat datang ke kedai dalam talian kami! bushraniaga.com yang dimiliki oleh MYTRANSPRO IT SERVICES menyediakan perkhidmatannya kepada anda tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Jika anda melawat atau berbelanja di dalam laman web ini, anda menerima syarat-syarat ini. Sila baca dengan teliti.


PRIVASI

Sila semak Dasar Privasi kami, yang juga mengawal lawatan anda ke laman web kami, untuk memahami amalan kami.


KOMUNIKASI ELEKTRONIK

Apabila anda melawat laman web kami atau menghantar e-mel kepada kami, anda berkomunikasi dengan kami secara elektronik. Anda bersetuju menerima komunikasi daripada kami secara elektronik. Kami akan berkomunikasi dengan anda melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis di laman web ini. Anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan dan komunikasi lain yang kami sediakan kepada anda secara elektronik memenuhi sebarang keperluan undang-undang untuk komunikasi dibuat secara bertulis.


HAK CIPTA

Semua kandungan yang terdapat di laman web ini, seperti teks, grafik, logo, ikon butang, imej, klip audio, muat turun digital, kompilasi data dan perisian, adalah milik MYTRANSPRO IT SERVICES atau pembekal kandungannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa. Penyusunan semua kandungan di laman web ini adalah harta eksklusif MYTRANSPRO IT SERVICES dengan pengarang hak cipta untuk koleksi ini oleh MYTRANSPRO IT SERVICES dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta antarabangsa.


MARKAH PERDAGANGAN

Tanda dagangan dan pakaian perdagangan MYTRANSPRO IT SERVICES tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang bukan MYTRANSPRO IT SERVICES, dalam apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pelanggan, atau dalam apa cara yang merendahkan atau menafikan MYTRANSPRO IT SERVICES. Semua tanda niaga lain yang tidak dimiliki oleh MYTRANSPRO IT SERVICES yang muncul di laman web ini adalah milik pemilik masing-masing, yang mungkin atau mungkin tidak berafiliasi, disambungkan ke, atau ditaja oleh MYTRANSPRO IT SERVICES.


AKSES LESEN DAN LAMAN

MYTRANSPRO IT SERVICES memberi anda lesen terhad untuk mengakses dan membuat penggunaan peribadi laman web ini dan tidak memuat turun (selain daripada cache halaman) atau mengubahnya, atau mana-mana bahagiannya, kecuali dengan persetujuan bertulis dari MYTRANSPRO IT SERVICES. Lesen ini tidak termasuk sebarang jualan semula atau penggunaan komersil laman web ini atau kandungannya: sebarang pengumpulan dan penggunaan mana-mana penyenaraian produk, penerangan, atau harga: sebarang penggunaan derivatif laman web ini atau kandungannya: sebarang memuat turun atau menyalin maklumat akaun untuk manfaat pedagang lain: atau sebarang penggunaan data perlombongan, robot, atau data pengumpulan dan pengekstrakan data serupa. Laman ini atau mana-mana bahagian laman web ini tidak boleh diterbitkan semula, diduplikasi, disalin, dijual, dijual semula, dilawati, atau dieksploitasi untuk sebarang tujuan komersial tanpa persetujuan tertulis MYTRANSPRO IT SERVICES. Anda tidak boleh membingkai atau menggunakan teknik pembingkaian untuk melampirkan apa-apa tanda dagangan, logo, atau maklumat proprietari lain (termasuk imej, teks, susun atur halaman atau bentuk) MYTRANSPRO IT SERVICES tanpa kebenaran bertulis secara nyata. Anda tidak boleh menggunakan sebarang tag meta atau mana-mana "teks tersembunyi" lain yang menggunakan nama atau cap dagang MYTRANSPRO IT SERVICES tanpa kebenaran bertulis MYTRANSPRO IT SERVICES. Sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan menamatkan kebenaran atau lesen yang diberikan oleh MYTRANSPRO IT SERVICES. Anda diberi hak terhad, boleh dibatalkan dan tidak eksklusif untuk membuat pautan ke laman utama MYTRANSPRO IT SERVICES selagi pautan itu tidak menggambarkan MYTRANSPRO IT SERVICES syarikat-syarikat bersekutunya, atau produk atau perkhidmatan mereka dalam cara yang salah, mengelirukan, menghina, atau menyinggung perasaan. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana MYTRANSPRO IT SERVICES logo atau grafik atau tanda dagangan proprietari lain sebagai sebahagian daripada pautan tanpa kebenaran bertulis secara nyata.


AKAUN PENGANGGIHAN ANDA

Sekiranya anda menggunakan laman web ini, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan anda dan untuk menyekat akses kepada komputer anda, dan anda bersetuju menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda. Sekiranya anda berusia di bawah 18 tahun, anda boleh menggunakan laman web kami hanya dengan penglibatan ibu bapa atau penjaga. MYTRANSPRO IT SERVICES berhak untuk menolak perkhidmatan, menamatkan akaun, mengeluarkan atau mengedit kandungan, atau membatalkan pesanan mengikut budi bicara mereka sendiri.


ULASAN, KOMENTAR, EMAIL, DAN KANDUNGAN LAIN

Pelawat boleh menyiarkan ulasan, komen, dan kandungan lain : dan mengemukakan cadangan, idea, komen, pertanyaan, atau maklumat lain, selagi kandungan itu tidak menyalahi undang-undang, lucah, mengancam, memfitnah, menyerang privasi, melanggar hak harta intelek, atau selainnya memudaratkan pihak ketiga atau yang tidak menyenangkan dan tidak terdiri daripada atau mengandungi virus perisian, kempen politik, permintaan komersil, surat berantai, surat massa, atau apa-apa bentuk "spam." Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, mempersembahkan mana-mana orang atau entiti, atau mengelirukan tentang asalnya kad atau kandungan lain. MYTRANSPRO IT SERVICES menyimpan hak (tetapi bukan kewajiban) untuk menghapus atau mengedit kandungan tersebut, tetapi tidak selalu meninjau kandungan yang diposting. Sekiranya anda membuat kandungan pos atau menyerahkan bahan, dan melainkan jika kami menyatakan sebaliknya, anda memberikan MYTRANSPRO IT SERVICES hak bebas eksklusif, bebas royalti, kekal, tidak boleh dibatalkan, dan sepenuhnya sublicensable untuk menggunakan, mengeluarkan, mengubah, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah, membuat karya terbitan daripada, mengedarkan, dan memaparkan kandungan sedemikian di seluruh dunia dalam mana-mana media. Anda memberikan MYTRANSPRO IT SERVICES hak untuk menggunakan nama yang anda serahkan berkaitan dengan kandungan tersebut, jika mereka memilih. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda memiliki atau mengawal semua hak kepada kandungan yang anda siarkan: bahawa kandungannya adalah tepat: penggunaan kandungan yang anda berikan tidak melanggar dasar ini dan tidak akan menyebabkan kecederaan kepada orang atau entiti: dan bahawa anda akan menanggung rugi MYTRANSPRO IT SERVICES untuk semua tuntutan yang terhasil daripada kandungan yang anda berikan. MYTRANSPRO IT SERVICES mempunyai hak tetapi tidak kewajiban untuk memantau dan mengedit atau mengalihkan sebarang aktiviti atau kandungan. MYTRANSPRO IT SERVICES tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kandungan yang dipos oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.


RISIKO KERUGIAN

Semua barang yang dibeli dari MYTRANSPRO IT SERVICES dibuat mengikut kontrak penghantaran. Ini pada dasarnya bermakna bahawa risiko kerugian dan tajuk untuk item tersebut berlaku kepada anda apabila penghantaran kami kepada pembawa.


DESKRIPSI PRODUK

MYTRANSPRO IT SERVICES percubaan menjadi setepat mungkin. Bagaimanapun, MYTRANSPRO IT SERVICES tidak menjamin bahawa penerangan produk atau kandungan lain laman web ini adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, semasa, atau bebas daripada ralat. Jika produk yang ditawarkan oleh MYTRANSPRO IT SERVICES sendiri tidak seperti yang dijelaskan, ubat tunggal anda adalah untuk mengembalikannya dalam keadaan yang tidak digunakan.


PENAFIAN WARANTI DAN PEMBATASAN LIABILITI

LAMAN INI DISEDIAKAN OLEH MYTRANSPRO IT SERVICES DI ATAS "SEBAGAIMANA ADA" DAN "SEBAGAI TERSEDIA" ASAS. MYTRANSPRO IT SERVICES MEMBUAT PERWAKILAN ATAU WARANTI SEBARANG JENIS, TERSIRAT ATAU TERSIRAT, SEBAGAI OPERASI LAMAN INI ATAU MAKLUMAT, KANDUNGAN, BAHAN, ATAU PRODUK YANG TERMASUK PADA LAMAN INI. ANDA BERSETUJUKAN BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN INI ADALAH RISIKO ANDA. SEPENUHNYA TERLIBAT DENGAN UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN, MYTRANSPRO IT SERVICES MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, TERSIRAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT YANG TERSIRAT DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. MYTRANSPRO IT SERVICES TIDAK MENJAMIN BAHWA LAMAN INI, PELANGGAN-PELANGGAN, ATAU E-MAIL YANG DIPERLUKAN DARIPADA MYTRANSPRO IT SERVICES MUDAH PERCUMA VIRUS ATAU KOMPONEN YANG HARAPAN LAIN. MYTRANSPRO IT SERVICES TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KERUGIAN SEBARANG KERUGIAN YANG DAPAT DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN INI, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPAHAN, PUNITIF, DAN BERKESAN. UNDANG-UNDANG NEGERI TERTENTU TIDAK MEMBENARKAN HADIRAN ATAS WARANTI YANG TERSIRAT ATAU PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN KEROSAKAN TERTENTU. JIKA UNDANG-UNDANG INI YANG BERLAKU KEPADA ANDA, BEBERAPA ATAU SEMUA DENGAN PENAFIAN, PENGECUALIAN, ATAU HADIRAN MUNGKIN TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA, DAN ANDA MUNGKIN MEMENUHI HAK TAMBAHAN.


PERUNDANGAN BERKAITAN

Dengan melawat laman web kami, anda bersetuju bahawa undang-undang negara Malaysia, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, akan mengawal Syarat Penggunaan ini dan apa-apa pertikaian apa-apa jenis yang mungkin timbul antara anda dan MYTRANSPRO IT SERVICES.


PERJANJIAN

Sebarang pertikaian yang berkaitan dengan sebarang cara untuk lawatan anda ke MYTRANSPRO IT SERVICES atau produk yang anda beli melalui MYTRANSPRO IT SERVICES hendaklah dikemukakan kepada timbangtara rahsia di Malaysia, kecuali bahawa setakat mana anda telah melakukan apa-apa cara yang melanggar atau mengancam untuk melanggar hak harta intelek MYTRANSPRO IT SERVICES, MYTRANSPRO IT SERVICES boleh mendapatkan relief yang sewajarnya atau lain-lain di mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan di negara ini dan anda bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif dan tempat di mahkamah tersebut.


SOALAN:

Soalan tentang Syarat Penggunaan, Dasar Privasi atau bahan berkaitan dasar kami boleh diarahkan kepada kakitangan sokongan kami dengan mengklik pautan "Hubungi Kami" di menu sebelah.