Kisah Para Nabi (Ummul Qura)

Brands Ummul Qura
Product Code: KSJ063
Availability: In Stock
RM104.00
Ex Tax: RM104.00
   0 reviews  |  Write a review

KISAH PARA NABI; Kisah 31 Nabi Dari Adam Hingga Isa 'Alaihimussalam
Karya: Ibnu Katsir
Semakan: Prof Dr Abd Hayy al-Farmawi

Sebuah lagi edisi terjemahan berkualiti bagi kitab ‘Qashashul Anbiya' karya Imam Ibnu Kathir rahimahullah. Keistimewaan edisi kali ini antaranya ialah, ia dilengkapi semakan / takhrij hadis yang terdapat pada teks asal kitab, disertai dengan catatan tambahan dan penjelasan istilah asing yang sukar difahami, penjelasan nama-nama lokasi dan negeri sepanjang perbahasan pengarang, dan lain-lain nilai tambah menerusi usaha tahqiq yang tersusun seperti penyusunan bab dan tajuk bagi memudahkan kefahaman pembaca. Semua ini dilakukan dalam usaha memastikan sirah para nabi disampaikan menerusi tafsiran yang tepat berdasarkan riwayat dan athar yang sahih agar selari dengan kefahaman salafus soleh, di samping meninggalkan riwayat Israiliyyat yang tiada asasnya, dan pada masa yang sama dipastikan keaslian kitab tetap diraikan sebaik mungkin.

Edisi terjemahan ini didatangkan bersama CD interaktif istimewa yang mengandungi perisian al-Qur'an Digital serta perisian mempelajari ilmu tajwid, sebagai alat bantu dalam mempelajari al-Qur'an dengan lebih berkesan.

962 mukasurat

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good