Selamat datang ke laman web rasmi Perniagaan Bushra. Web ini masih dalam proses naik taraf dan produk sedang di masukkan secara beransur-ansur. Sila hubungi kami untuk sebarang pertanyaan. Terima kasih.
JUALAN CERIA olive-oil manual

KHOMEINI & iSRAEL

Penulis : Behrouz Souresrafil

Penerbit : Bushra Studio & Publication

MENYINGKAP HUBUNGAN SIMBIOTIK ANTARA IRAN & ISRAEL

Kalangan ahli politik menjaja di sana-sini tentang kelebihan iran, ajaran syiah serta sikap permusuhan orang Iran terhadap Barat dan Yahudi agar dicontohi oleh orang Melayu. Walaupun membicarakan isu Syiah terkeluar dari perbincangan buku ini, namun pendokong tegar Revolusi Iran dan paling terkedapan mempertahankan Khomeinisme adalah intelektual Syiah Melayu. Mereka berusaha menyusupkan pemikiran Iran ke dalam pemikiran politik gerkan Islam sejak awal 1980-an.

Mengandungi 188 muka surat.

Baca seterusnya

Menggali Harta Karun Rasulullah SAW

Pengarang: Dr Ali bin Abdullah ash-Shayyah
Penerbit: Pustaka Daar An-Naba'

(Menelusuri Jejak Ahli Hadith dalam Mencari Hadith Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam)

Sebahagian para ulama' menganggap, "Ahli hadith adalah keluarga Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam". Ini bagi menggambarkan betapa rapatnya nafas & kehidupan mereka yang saban hari melafazkan kata-kata Baginda melalui hadith-hadithnya,...

Baca seterusnya

TAHDZIB SYARAH AQIDAH THAHAWIYAH

Pengarang: Imam Ibnu Abil Izz al-Hanafi
Penerbit: Darul Haq

Kitab Aqidah Thahawiyah karya Imam ath-Thahawi (rahimahullah) telah disyarahkan sejak zaman-berzaman oleh sekalian ramai ilmuan Islam, diantaranya oleh Imam Ibnu Abil ‘Izz, rahimahullah...

Baca seterusnya

Dzammul Hawa

Pengarang:Ibnul Jauzi
Penerbit: Pustaka Al-Kautsar

Apabila hawa nafsu dibongkar satu-persatu, pasti membuatkan kita menyedari betapa tercelanya nafsu jika tidak dibimbing dengan suluhan iman & taqwa. Perbahasan yang dibentangkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah sebanyak 50 bab beserta tahqiq & takhrij ini dapat dijadikan pedoman untuk kita memahami tema hawa nafsu penuh misteri ini.

 

Baca seterusnya

Ejen Bank BSN

Baca seterusnya

MEDIA SOSIAL BUSHRA
PEMBERITAHUAN
RADIO ONLINE
KOLEKSI VIDEO

STATISTIK PELAWAT

Sahabat Bushra
Mari menjadi Sahabat Bushra. Hanya RM10 seumur hidup


MP3 CERAMAH

Live Support
Kerjasama Aktiviti Dakwah
Galeri Grafik Bushra
LIKE FACEBOOK KAMI

2014 - 2015 © Pustaka Bushra Sdn. Bhd. Hak Cipta Terpelihara. Dibangun dam diselenggarakan oleh Bushra Studio & Publication Sdn. Bhd.